ຮຽນພາສາອັງກິດ

ຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ອົດສະຕຣາລີ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ຮຽນໃນສະຖາບັນສອນພາສາທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ, ໄດ້ຝຶກພາສາໃນຊີວິດປະຈຳວັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄົນເວົ້າພາສາອັງກິດນຳກັນ. 

ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກພິເສດເພື່ອຫາລາຍໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຮຽນອີກດ້ວຍ. 

ຊິດນີ່ (Sydney)

ເປັນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ທຸກຄົນໄປອົດສະຕຣາລີຈະຕ້ອງໄປທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ ເພາະມີສັນຍາລັກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ທຸກຄົນຮູ້ຈັກຄື Opera House. ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນເມືອງທີ່ຜະສົມຜະສານໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳຈາກຄົນຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດ ເຊິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຮ້ານອາຫານໃຫ້ເລືອກແບບບໍ່ອັ້ນເລີຍ. 

ໂຮງຮຽນພາສາໃນຊິດນີ່ ຄ່າຮຽນບໍ່ແພງເກີນໄປ ແລະ ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍລະດັບ, ມີວຽກ Part-time ຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກຊິດນີ່
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

Ability English

(ພາກເຊົ້າ)

220

240

4,032USD

8,064USD

Ability English

(ພາກແລງ)

220

225

3,780USD

7,560USD

Astley English College
(ຈັນ - ພຸດ)

200

160

2,688USD

5,376USD

Astley English College
(ພະຫັດ - ເສົາ)

200

140

2,352USD

4,704USD

Australasia Language College

200

200

3,360USD

6,720USD

AIBT

FREE

185

3,108USD

6,216USD

ELSIS English Language Schools

200

180

3,024USD

6,048USD

EU | English Unlimited
(ພາກເຊົ້າ)

(CRICOS)

150

210

3,528USD

7,056USD

EU | English Unlimited
(ພາກແລງ)
(CRICOS)

150

220

3,696USD

7,392USD

Greenwich English College
(ພາກເຊົ້າ)

FREE

255

4,284USD

8,568USD

Greenwich English College
(ພາກແລງ)

FREE

235

3,948USD

7,896USD

IESC | The international Education Specialist College
(CRICOS)

200

200

3,360USD

6,620USD

ILSC Language Schools
(ພາກເຊົ້າ)

FREE

213

3,579USD

7,158USD

ILSC Language Schools
(ພາກບ່າຍ)

FREE

212

3,562USD

7,124USD

ILSC Language Schools
(ພາກແລງ)

FREE

213

3,579USD

7,158USD

International House 
(Sydney City)

240

220

5,280AUD

10,560AUD

International House
(Bondi)

240

195

3,276USD

6,552USD

Kaplan International English

260

275

4,620USD

9,240USD

Kingsway Institute
(CRICOS)

Updating

Updating

Updating

Updating

Langports Language College

260

260

4,368USD

8,736USD

Lloyds International College

200

160

2,688USD

5,376USD

MEGA | Macquarie Education Group Australia

200

200

3,528USD

6,720USD

Navitas English 
(ພາກເຊົ້າ)

127.50

266.4

4,476USD

8,951USD

Navitas English
(ພາກແລງ)

127.50

234

3,931USD

7,862USD

North Sydney English College 

200

160

2,688USD

5,376USD

Oxford House College (OHC)

Updating

Updating

Updating

Updating

The Sydney English Language Academy (SELA)

250

180

3,024USD

6,048USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ເມວເບີນ (Melbourne)

ເປັນເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກ ມີການອອກແບບຕຶກອາຄານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳສວຍງາມ. ຫຼາຍໆ ຄົນທີ່ເລືອກໄປຮຽນທີ່ເມວເບີນເພາະເປັນເມືອງທີ່ມີລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີຄົນຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດອາໄສໃນເມືອງນີ້.

ເມວເບີນຍັງຕິດເປັນໜຶ່ງໃນເມືອງທີ່ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກເມວເບີນ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

Ability English
(ພາກເຊົ້າ)

220

240

4,032USD

8,064USD

Ability English
(ພາກແລງ)

220

225

3,780USD

7,560USD

Academia International

200

240

4,032USD

8,064USD

Discover English

220

250

4,200USD

8,400USD

ELSIS English Language Schools

200

240

4,032USD

8,064USD

Greenwich English College
(ພາກເຊົ້າ)

FREE

255

4,284USD

8,568USD

Greenwich English College
(ພາກແລງ)

FREE

235

3,948USD

7,896USD

Holmesglen Institute

Updating

220

3,696USD

7,392USD

Hawthorn English Language Centre

Updating

Updating

Updating

Updating

ILSC Language Schools
(ພາກເຊົ້າ)

FREE

213

3,579USD

7,158USD

ILSC Language Schools
(ພາກບ່າຍ)

FREE

203

3,411USD

6,822USD

ILSC Language Schools
(ພາກແລງ)

FREE

207

3,478USD

6,955USD

Impact English College

200

290

4,872USD

9,744USD

International House 

FREE

195

3,276USD

6,552USD

Kangan Institute

FREE

230

3,864USD

7,728USD

Kaplan International English

260

275

4,620USD

9,240USD

Milestone English Academy
(CRICOS)

Updating

Updating

Updating

Updating

Oxford House College (OHC)

Updating

Updating

Updating

Updating

RMIT English Worldwide

260

470

7,896USD

15,792USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ແອດິເລດ (Adelaide)

ເປັນເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງລັດ South Australia (SA) ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 5 ຂອງອົດສະຕຣາລີ. ແອດິເລດເປັນເມືອງທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ສູງເກີນໄປ ແລະ ຍັງເປັນເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກຳອັນຟົດຟື້ນ. ແຕ່ກໍເປັນເມືອງທີ່ສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພໃນເວລາດຽວກັນ.

ຫຼາຍໆ ຄົນຍັງບອກວ່າແອດິເລດເປັນເມືອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເມວເບີນອີກດ້ວຍ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກແອດິເລດ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

AIC | Australian Ideal College 

200

200

3,360USD

6,720USD

Centre of English Language University of South Australia

Updating

450

6,300USD

12,600USD

ILSC Language Schools

FREE

216

3,629USD

7,258USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ໂກລໂຄສ (Gold Coast)

ໂກລໂຄສເປັນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບ 6 ຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີ 2 ຂອງລັດ Queensland ເຊິ່ງຖືເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວຊາຍທະເລ, ອາກາດສະບາຍໆ ບໍ່ຮ້ອນ ແລະ ໜາວເກີນໄປ.

ນອກຈາກນັ້ນໂກລໂຄສຍັງເປັນເມືອງທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ, ມີສວນສະໜຸກ ແລະ Theme Park ທີ່ພ້ອມໃຫ້ນ້ອງໆ ໄປຫຼິ້ນກັນແບບມ່ວນໆ. ທີ່ສຳຄັນໂກລໂຄສເປັນເມືອງທີ່ມີຄ່າຄອງຊີບທີ່ເໝາະສົມອີກດ້ວຍ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກໂກລໂຄສ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

BROWNS English College

240

245

4,116USD

8,232USD

Langport Language College

260

260

4,368USD

8,736USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ບຣິສເບນ (Brisbane)

ເປັນເມືອງຊາຍລະເທທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ມີກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເມືອງນີ້.

ບຣິສເບນມີສະພາບອາກາດອົບອຸ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບບ້ານເຮົາ, ຄ່າກິນຢູ່ບໍ່ແພງ ແລະ ສາມາດຫາວຽກ Part-time ໄດ້ບໍ່ຍາກເລີຍ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກບຣິສເບນ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

AIBT

FREE

185

3,108USD

6,216USD

BROWNS English College

240

245

4,116USD

8,232USD

ELSIS English Language Schools

180

200

3,360USD

6,720USD

ICTE - UQ

220

284

4,771USD

9,542USD

ILSC Language Schools
(ພາກເຊົ້າ)

FREE

213

3,579USD

7,158USD

ILSC Language Schools
(ພາກບ່າຍ)

FREE

194

3,260USD

6,502USD

ILSC Language Schools
(ພາກແລງ)

FREE

184

3,092USD

6,184USD

Impact English College

200

270

4,536USD

9,072USD

Kaplan International English

260

275

4,620USD

9,240USD

Langports Language College

260

260

4,368USD

8,726USD

National College of Vocationla Education (NCVE)

FREE

160

2,688USD

5,376USD

Navitas English

127.50

265

4,452USD

8,904USD

Shafston International College

200

240

4,032USD

8,064USD

TAFE Queensland

150

220

3,696USD

7,392USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ດາວິນ (Darwin)

ເມືອງນ້ອງໃໝ່ມາແຮງທີ່ຈະມີລັກສະນະງຽບສະຫງົບ ແລະ ໂຕເມືອງອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍທຳມະຊາດ, ມີອາກາດທີ່ບໍ່ຮ້ອນບໍ່ໜາວເກີນໄປ. 

ດາວິນຍັງເປັນເມືອງທີ່ຄ່າຄອງຊີບຖືກຫຼາຍ, ລາຍໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ການໄດ້ວີຊ່າມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າເມືອງອື່ນໆ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກດາວິນ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

ih |  International House 

240

195

3,276USD

6,552USD

Navitas English

255

300

5,040USD

10,080USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ເພີດ (Perth)

ເປັນເມືອງຟາກຕາເວັນຕົກຂອງອົດສະຕຣາລີທີ່ມີຄວາມສວຍງາມຫຼາຍ ແລະ ງຽບສະຫງົບ.

ເມືອງເພີດຄ່າກິນຢູ່ບໍ່ແພງ, ມີທະເລງາມໆ ແລະ ມີວຽກ Part-time ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກເພີດ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

Kaplan International

230

283.5

4,763USD

9,526USD

Language Links Education & Training College

FREE

230

3,864USD

7,728USD

Navitas English 
(ພາກເຊົ້າ)

127.50

257.4

4,324USD

8,649USD

Navitas English 
(ພາກແລງ)

127.50

225

3,780USD

7,560USD

P.I.E.C | Perth International College of English 

200

340

5,712USD

11,424USD

TAFE Western Australia

230

300

5,040USD

10,080USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ແຄນເບີຣ່າ (Canberra)

ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ເປັນສູນກາງທາງການເມືອງຂອງອົດສະຕຣາລີ ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງຫຼາຍ.

ແຄນເບີຣ່າຍັງເປັນເມືອງທີ່ເໝາະສົມໃນການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດອີກເມືອງໜຶ່ງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄົນຈາກບ້ານເຮົາບໍ່ຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

10 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກແຄນເບີຣ່າ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

Canberra Institute of Technology

Updating

380

6,384USD

12,768USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ແຄນສ (Cairns)

ຕັ້ງຢູ່ທາງຕອນເໜືອຂອງລັດ Queensland ມີອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ, ເປັນເມືອງທີ່ຕິດທະເລ, ມີປະກາລັງ ແລະ ມີຊາຍຫາຍທີ່ສວຍງາມຫຼາຍບ່ອນ.

ນອກຈາກນີ້ ແຄນສ ຍັງເປັນເມືອງທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າມີແນວປະກາລັງ Great Barrier Reef ທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ 2,300 ກິໂລແມັດ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນແນວປະກາລັງທີ່ຍັງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສວຍງາມໃນປັດຈຸບັນ ຈົນໄດ້ຂຶ້ນເປັນໜຶ່ງໃນເຈັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທຳມະຊາດຂອງໂລກເລີຍອີກດ້ວຍ ແລະ ເປັນຈຸດຳນ້ຳລະດັບໂລກທີ່ຫ້າມພາດເລີຍ. 

15 ເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເລືອກເມືອງແຄນສ
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

Oxford House (OHC)

250

248

4,166USD

8,333USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ທັສເມເນຍ (Tasmania)

ທາສມາເນຍເປັນລັດໜຶ່ງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງສ່ວນຕາເວັນອອກຂອງອົດສະຕຣາລີ, ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ມີສັດຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ພົບເຫັນໄດ້ພຽງແຕ່ໃນເກາະນີ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ທັສເມນຽນເດວິວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນເມືອງທີ່ມີຄົນໄທ ແລະ ຄົນລາວໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ເໝາະສຳລັບນ້ອງໆ ທີ່ຢາກໄດ້ຄວາມເປັນອອສຊີ່ ເຊິ່ງເມືອງຫຼວງຄື Hobart.

ວິດີໂອສຳລັບເມືອງ Tasmania
ລາຍລະອຽດຄ່າຮຽນພາສາ

ສະຖາບັນ

ຄ່າສະໝັກ (AUD)

ລາຄາໂປຣໂມຊັ່ນຕໍ່ອາທິດ
(AUD)

ຄ່າຮຽນ 6 ເດືອນ

ຄ່າຮຽນ 12 ເດືອນ

ເວັບໄຊ້ສະຖາບັນ

Oxford House College (OHC)

250

248

4,166USD

8,332USD

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຄຳນວນຄື 1AUD = 0.7USD 
ລາຄາດັ່ງກ່າວອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊຳລະໂຕຈິງຈະຊຳລະຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ນັ້ນ.

ສະໝັກຮຽນມື້ນີ້