ຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລໃນອົດສະຕຣາລີ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 43 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕິດອັນດັບ Top ຂອງໂລກຈຳນວນຫຼາຍ
ການຮຽນຈົບປະລິນຍາໄລຍະ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປສາມາດຂໍວີຊ່າເພື່ອເຮັດວຽກຕໍ່ອີກ 2 ປີ ຫຼື 3 ປີ ໄດ້ຕາມເມືອງຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລແນະນຳ

The University of Canberra
Location: Canberra


ມະຫາວິທະຍາໄລປະຈຳເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເມືອງແຄນເບີຣ່າ (Canberra) ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດອັນດັບທີ 197 ຂອງໂລກ ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານ IT, ສະຖາປັດ (Architecture), ການບໍລິການທຸລະກິດ, ສາທາລະນະສຸກ (Public Health). ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

RMIT University
Location: Melbourne


ມະຫາວິທະຍາໄລກາງເມືອງເມວເບິນ (Melbourne) ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີທີ່ສຸດອັນດັບ Top 300 ຂອງໂລກ ມີຊື່ສຽງດ້ານວິສະວະກຳ (Engineering), ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນອັນດັບ Top 50 ຂອງໂລກ ດ້ານສະຖາປັດ ແລະ ດີໄຊນ໌ (Design). ເມື່ອຮຽນຈົບ,​ ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

Charles Darwin University

Location: Darwin


ມະຫາວິທະຍາໄລໃນເມືອງດາວິນ (Darwin) ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານ ວິສະວະກຳ (Engineering), ວິທະຍາສາດ (Science) , ແລະ ການກະເສດ (Agriculture). ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

Murdoch University
Location: Perth


ມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງໃນເມືອງເພີດ (Perth) ແລະ ມີແຄມປັສທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອົດສະຕຣາລີ ມີຊື່ສຽງໃນດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສັດຕະວະແພດ, ວິສະວະກຳ, ການແພດ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

International College of Management Sydney (ICMS)
Location: Sydney


ວິທະຍາໄລຊື່ດັງໃນເມືອງຊິດນີ່ (Sydney) ທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ. ແຖມຍັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງນັກສຶກສາລາວ ເນື່ອງຈາກລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ສາມາດຝຶກງານລະຫວ່າງຮຽນໄດ້ນຳ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

Torrens University
Locations: Sydney, Blue Mountains, Melbourne, Brisbane, Adelaide


ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມມະຫາວິທະຍາໄລ Laureate International Universities Group ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບອຸດົມສຶກສາລະດັບໂລກ ກະຈາຍຢູ່ໃນ 20 ປະເທດທົ່ວໂລກ ມີຊື່ສຽງດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາທາລະນະສຸກ (Public Health), ການບໍລິຫານໂຄງການ (Project Management), ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ການອອກແບບ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີສ້າງສັນ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈັດການກິລາ (Sport Management). ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 – 3 ປີ.

Edith Cowan University
Location: Perth


ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີແນວຄິດກ້າວໜ້າສຳລັບນັກສຶກສາຈາກທົ່ວໂລກທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຕົນເອງ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງເພີດ (Perth) ມີຊື່ສຽງດ້ານ IT, ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ (Cyber Security) ແລະ ການເງິນ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ

Southern Cross University
Locations: Sydney, Melbourne, Perth


ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການໂຮງແຮມຂອງອົດສະຕຣາລີ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍັງມີ Hotel School ຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນຊິດນີ່ (Sydney) ແລະ ເມວເບີນ (Melbourne) ແຄັມປັສໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຊາຍຫາດເມືອງໂກລໂຄສ (Gold Coast). ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

Western Sydney University
Location: Sydney


ມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງໃນຊິດນີ່ (Sydney) ມີແຄັມປັສໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ Parramatta ແລະ ຍັງມີແຄັມປັສຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງຊິດນີ່ (Sydney) ມີທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດສູງສຸດ 50% ເມື່ອຮຽນຈົບສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

University of Southern Queensland 
Location: Brisbane


ມະຫາວິທະຍາໄລຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Toowoomba ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມັກຄວາມວຸ້ນວາຍ ອາກາດດີ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບຖືກຫຼາຍ ຖືກກວ່າ 20-30% ເມື່ອທຽບກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນເມືອງບຣິສເບນ (Brisbane) ແລະ ຄ່າຮຽນສະເລ່ຍຕໍ່ປີຂອງ USQ ຖືວ່າຖືກເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງປະເທດ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

Group of Eight (GO8) Universities


1. University of Melbourne (ອັນດັບທີ 32 ຂອງໂລກ)
2. Australian National University (ອັນດັບທີ 50 ຂອງໂລກ)
3. University of Sydney (ອັນດັບທີ 60 ຂອງໂລກ)
4. The University of Queensland (ອັນດັບທີ 66 ຂອງໂລກ) 
5. The University of New South Wales (ອັນດັບທີ 71 ຂອງໂລກ)
6. Monash University (ອັນດັບທີ 75 ຂອງໂລກ)
7. The University of Adelaide (ອັນດັບທີ 120 ຂອງໂລກ)
8. The University of Western Australia (ອັນດັບທີ 131 ຂອງໂລກ)

ປະລິນຍາ ແລະ ສາຂາ

Deakin University
Location: Melbourne


ມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງຈາກເມືອງເມວເບີນ (Melbourne) ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການຮຽນແພດ, ຈິດຕະວິທະຍາ (Psychology) ແລະ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

Curtin University
Location: Perth


ມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບ Top 1% ໃນເມືອງເພີດ (Perth) ມີຊື່ສຽງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ (Architecture) ແລະ ວິສະວະກຳ (Engineering) ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງດ້ານເໝືອງແຮ່ (Mining) ມີຫຼັກສູດສອງປະລິນຍາ ເຊັ່ນ: ບໍລິຫານທຸລະກິດຄວບກັບວິສະວະກຳ ຮຽນໃນໄລຍະເວລາເທົ່າກັນແຕ່ໄດ້ 2 ປະລິນຍາ.

University of South Australia
Location: Adelaide


ມະຫາວິທະຍາໄລປະຈຳລັດ South Australia ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Adelaide ມີຊື່ສຽງດ້ານວິສະວະກຳການບິນ, ວິສະວະກຳພະຍາບານ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

James Cook University
Location: Brisbane


ມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບ Top 2% ມີຊື່ສຽງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ແລະ ພະຍາບານ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

ປະລິນຍາ ແລະ ສາຂາ

James Cook University
Locations: Gold Coast, Brisbane.


ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງອັນດັບ 1 ຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ດ້ານການຈັດການໂຮງແຮມ ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງໂກລໂຄສ (Gold Coast) ແລະ ບຣິສເບນ (Brisbane). ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

The University of Newcastle
Location: Sydney


ມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບ Top 10 ຂອງອົດສະຕຣາລີ ມີຊື່ສຽງດ້ານວິສະວະກຳ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງດ້ານວິສະວະກຳອັດຕະໂນມັດ (Automative Engineering) (ອັນດັບ 8 ຂອງໂລກ) ແລະ ຫຸ່ນຍົນ (Robot), ແພດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 3 ປີ.

ປະລິນຍາ ແລະ ສາຂາ

La Trobe University
Locations: Sydney, Melbourne


ມະຫາວິທະຍາໄລໃນເມືອງຊິດນີ່ (Sydney) ແລະ ເມວເບີນ (Melbourne) ມີຊື່ສຽງດ້ານ IT, ພະຍາບານ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ (Psychology). ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

Victoria University
Locations: Sydney, Melbourne


 ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນແນວໜ້າ ຢູ່ໃນອັນດັບ Top 2% ມີທີ່ຕັ້ງທີ່ເມືອງເມວເບີນ (Melbourne) ແລະ ຊິດນີ່ (Sydney) ມີຊື່ສຽງດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

University of South Adelaide
Locations: Melbourne, Adelaide


ມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບ Top ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງເມວເບີນ (Melbourne) ແລະ ມີແຄັມປັສໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງແອດິເລດ (Adelaide) ມີຊື່ສຽງດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເມື່ອຮຽນຈົບ, ສາມາດຂໍວີຊ່າເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີ.

ຄ່າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ

ສະໝັກຮຽນມື້ນີ້