ດິໂພມ່າ (Diploma)

ການຮຽນດິໂພມ່າ (Diploma) ຫຼື ຮຽນເອົາໃບປະກາດ  (Certificate) ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍສຳລັບນັກສຶກສາຈາກບ້ານເຮົາ ເໝາະສຳລັບນ້ອງໆມີລະດັບພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີແລ້ວ.

ການຮຽນຈະຮຽນພຽງ 2-3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆ ມີໂອກາດຫາປະສົບການ ຫຼື ເຮັດວຽກພິເສດໃນອົດສະຕຣາລີໄດ້ເຕັມທີ່. ການຮຽນດິໂພມ່ານັ້ນມີຫຼາຍສາຂາໃຫ້ເລືອກ. 

ຄອສຮຽນ: Business and Commerce
(ບໍລິຫານທຸລະກິດ)

ລວມມີ:​
 • Accounting and Bookeeping
 • Business – International Business
 • Leadership and Management
 • Marketing and Communication
 • Project Management
 • Social Media Marketing
 • Human Resource Management

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Animal Care
(ສັດຕະວະແພດ, ການດູແລສັດ)

ລວມມີ:
 • Animal Studies*
 • Veterinary Nursing*
 • Aquaculture
 • Captive Animals
 • Fishing Operations

*ຈຳກັດຈຳນວນໃນການສະໝັກ ສາມາດສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Automotive
(ເຄື່ອງຍົນ, ສ້ອມແປງ)

ລວມມີ: 

 • Automotive Technology
 • Marine Mechanical Technology
 • Automotive Engine Reconditioning
 • Manufacturing Technical Operations 
 • Electrical Technology 
 • Vehicle Mechanical Technology

ແລະ ອື່ນໆ

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Building and Construction
(ກໍ່ສ້າງ)

ລວມມີ:
 • Building Design
 • Building and Construction (Building)
 • Residential Building Drafting
 • Cabinet Making*
 • Carpentry*
 • Bricklaying / Block-laying
 • Painting and Decorating

*ຈຳກັດຈຳນວນໃນການສະໝັກ ສາມາດສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Community Service, Child Care, Aged Care
(ສັງຄົມສົງເຄາະ, ເບິ່ງແຍງເດັກ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ)

ລວມມີ:
 • Community Service
 • Early Childhood Education and Care
 • Education Support
 • Individual Support
 • Aging Support

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Creative
(ອອກແບບກຣາຟຟິກ, ອອກແບບສື່, ຮູບເງົາ, ເພງ, ການສະແດງ)

ລວມມີ:
 • Digital and Interactive Games
 • Applied Fashion Design and Merchandising
 • Graphic Design
 • Creative Product Development
 • Music Industry (Performance)*
 • Music Industry (Sound Production)*
 • Photography and Photo Imaging
 • Screen and Media (Animation & Visual Effects)
 • Screen and Media (Film and TV)
 • Screen and Media (Interactive Media)
 • Screen and Media (Mass Communication)
 • Visual Arts 

*ຈຳກັດຈຳນວນໃນການສະໝັກ ສາມາດສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Electrotechnology
(ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ)

ລວມມີ:
 • Engineering Technology
 • Electrical
 • Electronics and Communications Engineering

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Engineering
(ວິສະວະກຳ)

ລວມມີ:
 • Engineering (Technical)
 • Civil Engineering
 • Civil Construction Design
 • Surveying
 • Process Plant Technology

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: ICT, Information and Networking
(ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເທັກໂນໂລຢີ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ້)

ລວມມີ:
 • Information, Digital Media and Technology
 • Information Technology
 • Information Technology Networking
 • Database Design and Development
 • Software Development
 • Website Development
 • Cyber Security
 • Digital Media Technologies

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Manufacturing and Design
(ອອກແບບອາຄານ)

ລວມມີ:
 • Interior Design
 • Building Design

ແຍກຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ຄອສຮຽນ: Nursing and Health
(ການແພດ ແລະ ສຸຂະພາບ)

ລວມມີ:
 • Dental Assisting
 • Dental Technology*
 • Anaesthetic Technology
 • Mental Health
 • Nursing*

*ຈຳກັດຈຳນວນໃນການຮັບສະໝັກ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຄອສຮຽນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ:

ສະໝັກຮຽນມື້ນີ້